Spektakl ,,Zdążyć przed Panem Bogiem”

11 grudnia 2023r. Uczniowie drugiej i trzeciej klasy, pod opieką dyrekcji i trenerów, obejrzeli sztukę „Zdążyć przed Panem Bogiem” w Teatrze Relax w Warszawie. Edukacja teatralna miała na celu podnieść kompetencje kulturowe uczniów w zakresie odbioru dzieła teatralnego oraz umożliwić im kontakt ze sztuką poprzez aktywne uczestnictwo. Teatralna wersja obowiązkowej lektury miała też przygotować uczniów do omówienia reportażu Hanny Krall.