Dyrekcja Szkoły

Dyrektor Szkoły
mgr Maciej Strożek

Wicedyrektor Szkoły
mgr Tomasz Bąbel