Rekrutacja

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Legii Warszawa ogłasza nabór do klasy pierwszej dla absolwentów szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/24.

W roku szkolnym 2024/2025 w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego Legii Warszawa planowane jest utworzenie klasy pierwszej (chłopców) o specjalności piłka nożna.

Egzamin wstępny składał się będzie z dwóch części:
1. Testy sprawnościowe specjalne
2. Test kompetencji oraz test psychologiczny.

Kandydatów prosimy o pobranie dokumentów oraz przesłanie ich na adres: sms.sekretariat@legia.pl
Zainteresowane osoby prosimy także o dokładne zapoznanie się z wymaganymi dokumentami oraz regulaminem rekrutacji.
Składanie dokumentów odbywa się w terminie od 08.04.2024 do 26.04.2024 do godziny 12:00.
Lista kandydatów zakwalifikowanych do egzaminu wstępnego zostanie ogłoszona w dniu 30.04.2024
Ostateczna lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej LOSMS Legii Warszawa w roku szkolnym 2024/2025 zostanie ogłoszona w dniu 25.08.2024.

Podanie o przyjęcie do szkoły – SMS Legii Warszawa
Zał.2 – Kwestionariusz osobowy Kandydata SMS Legii Warszawa
Zał.3 – Oświadczenie RODO
Zał.4 – Zgoda Rodziców/Opiekunów Prawnych
Zał.5 – Regulamin Rekrutacji SMS Legii Warszawa