Dyrekcja Bursy „Dom Legii”

Dyrektor Bursy
mgr Maciej Strożek

Wicedyrektor Bursy
mgr Artur Kalinowski